DANH SÁCH TOP 10 TÀI XẾ CÓ LƯỢT VOTE  HỢP LỆ CAO NHẤT VÒNG 3

Sau 2 chặng đua thử lửa, 50 anh tài bước vào cuộc đua Vòng 3 với hình thức bình chọn. Kết thúc vòng 3 dưới sự ủng hộ của người dùng, người thân, bạn bè và đồng nghiệp, dưới đây là 10 tài xế có lượt bình chọn hợp lệ cao nhất .

Danh sách Top 10 bao gồm Top 4 beBike và Top 6 beCar dựa trên tỷ lệ tài xế beBike và beCar tham gia cuộc thi và có số lượt bình chọn hợp lệ cao nhất được lọc ra từ hệ thống

BTC sẽ nhắn tin xác nhận và liên lạc với tài xế trong thời gian sớm nhất.

beCar

179
169
151
146

Nguyễn Thành Nam
Hoàng Quang Khang
Lê Duy Bảo
Đinh Quang Hợp

186
494
350
902

HỌ TÊN          

3 số cuối ĐT

Lượt Vote

623
367
365
322
243
234


Tràn Quang Trịnh
Lê Văn Long
Lê Du Đa
Nguyễn Quý Thắng
Nguyễn Thành Phúc
Phạm Quốc Chung

366
221
788
776
733
693

HỌ TÊN          

3 số cuối ĐT

Lượt Vote

beBike

Công ty Cổ phần BE GROUP

@be2018

Hotline cuộc thi Tay Lái Vàng: 0325 656 418
Thời gian hoạt động của hotline:
8h00 - 20h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu 

be đến nơi về đến chốn